فروش کولرگازی در کرج
فریدون آسارایی


فروش اسپیلت در کرج

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG|نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز


نمایندگی کولرگازی سامسونگ در کرج
نمایندگی اسپیلت سامسونگ در کرج

 • فروش کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در گوهردشت
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در گوهردشت

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در گوهردشت

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در جهانشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در جهانشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در جهانشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در مهرشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در مهرشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در مهرشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در عظیمیه
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در عظیمیه

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت سامسونگ SAMSUNG در عظیمیه

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

فروش کولرگازی در کرج


فروش اسپیلت در کرج

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

کولرگازی اسپیلت ال جی LG|نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز


نمایندگی کولرگازی ال جی در کرج
نمایندگی اسپیلت ال جی در کرج

 • فروش کولرگازی اسپیلت ال جی LG در گوهردشت
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت ال جی LG در گوهردشت

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت ال جی LG در گوهردشت

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت ال جی LG در جهانشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت ال جی LG در جهانشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت ال جی LG در جهانشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت ال جی LG در مهرشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت ال جی LG در مهرشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت ال جی LG در مهرشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت ال جی LG در عظیمیه
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت ال جی LG در عظیمیه

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت ال جی LG در عظیمیه

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

فروش کولرگازی در کرج


فروش اسپیلت در کرج

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL|نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز


نمایندگی کولرگازی اجنرال در کرج
نمایندگی اسپیلت اجنرال در کرج

 • فروش کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در گوهردشت
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در گوهردشت

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در گوهردشت

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در جهانشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در جهانشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در جهانشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در مهرشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در مهرشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در مهرشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در عظیمیه
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در عظیمیه

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL در عظیمیه

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

فروش کولرگازی در کرج


فروش اسپیلت در کرج

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL|نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز


نمایندگی کولرگازی جنرال در کرج
نمایندگی اسپیلت جنرال در کرج

 • فروش کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در گوهردشت
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در گوهردشت

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در گوهردشت

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در جهانشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در جهانشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در جهانشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در مهرشهر
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در مهرشهر

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در مهرشهر

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

 • فروش کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در عظیمیه
  نمایندگی کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در عظیمیه

  نصب،فروش،لوله کشی توکار،جابجایی،شارژ گاز کولرگازی اسپیلت جنرالGENERAL در عظیمیه

  مشاوره و کارشناسی رایگان
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

فروش ویژه کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه
تحویل رایگان درب منزل با دو سال ضمانت

نمایندگی کولرگازی جنرال در کرج
نمایندگی کولرگازی اجنرال در کرج
نمایندگی کولرگازی ال جی در کرج
نمایندگی کولرگازی سامسونگ در کرج
فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

بازدید و کارشناسی رایگان کولرگازی اسپیلت در کرج | شارژ گاز | لوازم جانبی فابریک
فروش کولرگازی در گوهردشت
فروش کولرگازی در جهانشهر
فروش کولرگازی در عظیمیه
فروش کولرگازی در مهرشهر
تلفن تماس با کارشناسان
09127695564
09364776801
09375272555
02632205993
02632724912

فروش کولرگازی در کرج

تعمیر کولرگازی اسپیلت در کرج با دو سال ضمانت،سرویس | شارژ گاز | لوازم جانبی فابریک
خریدار کولرگازی اسپیلت تماس
فروش کولرگازی در گوهردشت
فروش کولرگازی در جهانشهر
فروش کولرگازی در عظیمیه
فروش کولرگازی در مهرشهر
09127695564

نمایندگی اجنرال در کرج
نمایندگی جنرال در کرج نمایندگی ال جی در کرج نمایندگی سامسونگ در کرج
فروش ویژه کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش ویژه کولرگازی اسپیلت به قیمت کارخانه و تحویل درب منزل با گارانتی

فروش کولرگازی اسپیلت به قیمت کارخانه

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | مناسب جهت اماکن عمومی

فروش کولرگازی اسپیلت به قیمت کارخانه

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | تحویل رایگان درب منزل

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | تحویل رایگان درب منزل

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | تحویل رایگان درب منزل

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | تحویل رایگان درب منزل

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | تحویل رایگان درب منزل

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت 10درصد زیر قیمت کارخانه در کرج با 2سال ضمانت | تحویل رایگان درب منزل

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش تعمیر سرویس کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج با 3سال ضمانت | کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

فروش کولرگازی اسپیلت در کرج، تعمیر کولرهای گازی در کرج
فروش کولرگازی اسپیلت در کرج | تعمیر کولرگازی اسپیلت در کرج | شارژ گاز کولرگازی اسپیلت در کرج | سرویس و نصب کولرگازی اسپیلت در کرج | لوله کشی توکار کولرگازی اسپیلت در کرج

کولر گازی | فروش، نصب، تعمیر، لوله کشی توکار، شارژ گاز

لیست قیمت و راهنمای خرید کولر گازی

 • فروش کولرگازی اسپیلت در کرج
  لیست قیمت انواع کولرگازی اسپیلت

  فروش کولرگازی اسپیلت در کرج
  تعمیر کولرگازی اسپیلت در کرج
  لوله کشی توکار کولرگازی اسپیلت
  جدید ترین کولرگازی اسپیلت اسپلیت کم مصرف محصول شرکت اجنرال مونتاژ تایلند
  بهترین و جدید ترین کولرگازی اسپیلت موجود در بازار ایران مناسب برای مناطق آب و هوایی معتدل و گرمسیر

  مدل های جدید کولرگازی اسپیلت اجنرال OGENERAL
  کولرگازی اسپیلت اجنرال کم مصرف( A + + + ) توان ۱۲۰۰۰ مدل ASGS 12 LFCA دارای برد اینورتر و گاز R410A
  کولرگازی اسپیلت اجنرال کم مصرف( A + + + ) توان ۱۸۰۰۰ مدل ASGS 18 LFCA دارای برد اینورتر و گاز R410A
  کولرگازی اسپیلت اجنرال کم مصرف ( A + + + ) توان ۲۴۰۰۰ مدل ASGS 24 LFCA دارای برد اینورتر و گاز R410A
  کولرگازی اسپیلت اجنرال کم مصرف( A + + + ) توان ۳۰۰۰۰ مدل ASGS 30 LFCA دارای برد اینورتر و گازR410A
  بهترین قیمت و مناسب ترین کولرگازی اسپیلت جدید اجنرال
  کولرگازی اسپیلت اجنرال( A + ++ ) توان ۱۲۰۰۰ مدل ASGS12LFCZ اینورتر
  کولرگازی اسپیلت اجنرال( A ++ + ) توان ۱۸۰۰۰ مدل ASGS18LFCZ اینورتر
  کولرگازی اسپیلت اجنرال( A ++ + )توان ۲۴۰۰۰ مدل ASGS24LFCZ اینورتر
  کولرگازی اسپیلت اجنرال( A ++ + ) توان ۳۰۰۰۰ مدل ASGS30LFCZ اینورتر
  کولرگازی اسپیلت های جدید اجنرال بسیار کم مصرف و مقاوم و دارای کیفیت سرمایش و گرمایش بالایی هستند . پرتاب باد در جهت های مختلف و قدرت باد بالا و استفاده از فیلتر های مختلف از دیگر خصوصیات کولرگازی اسپیلت های کم مصرف اجنرال است
  ویژگی های خرید کولرگازی اسپیلت از سایت www.shole-abi.com
  ۱ . کلیه کولرگازی اسپیلت های عرضه شده در سایت جدید ترین و کم مصرف ترین کولرگازی اسپیلت های موجود در جهان میباشند که طبق استاندارد های جهانی عرضه شده و از بهترین کیفیت برخوردار میباشند
  ۲. کولرگازی اسپیلت های عرضه شده توسط کولربانه دارای گارانتی طلایی شرکتی بمدت 2 سال میباشند که گارانتی تعویض قبل از نصب ضمانت شده است
  ۳. هزینه نصب ( شامل نصب اولیه و کامل )رایگان میباشد
  گارانتی کولرگازی اسپیلت رایگان میباشد . اقلام همراه شامل ۵ متر لوله مسی , کابل برق , ریموت کنترل و …. رایگان میباشد
  مشاوره و پیشنهاد برای انتخاب کولرگازی اسپیلت مناسب توسط مشاوران سایت برای همه عزیزان رایگان میباشد
  مراحل خرید کولرگازی اسپیلت
  1-تماس تلفنی با مشاوران و مرکز فروش شعله آبی
  0912769556 | 09364776801 | 09375272555
  ۲ . واریز بیعانه و ثبت سفارش
  ۳. تحویل کولرگازی اسپیلت درب منزل و پرداخت در محل و دریافت کارت گارانتی ( ضمانت نامه گارانتی 2 ساله)
  ۴. تماس تلفنی با شرکت گارانتی و ثبت کد گارانتی – نصب رایگان
  در تمامی مراحل تا نصب کولرگازی اسپیلت در منزل سالم بودن کالا توسط شعله آبی تضمین شده است ( حمل تضمینی ) بدلیل نواسانات قیمت لطفا تماس بگیرید

  انواع کولر گازی

  کولرهای گازی معمولاً در سه مدل ساخته می‌شوند:
  کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای
  کولرهای دو تکه (اسپلیت)
  کولر های پرتابل (قابل حمل)
  در کولرهای یک تکه ای یا پشت پنجره ای به ابعاد پنجره و کولر دقت کنید کولرهای یک تکه دیواری، یا پشت پنجره‌ای، خیلی متداول و مورد توجه می‌باشند و به آسانی در داخل قاب پنجره نصب می‌شود. ولی به علت نوع کمپرسور آن مصرف برق بیشتری نسبت به انواع دیگر آن دارد.
  ولی در کولرهای اسپلیت که دو تکه هستند در هنگام خرید به دستگاه خارجی و محل نصب آن و چگونگی اتصال آن‌ها به هم را هم مد نظر قرار دهید
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
  4 32724912 - 32205993
  4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

  • فروش کولرگازی اسپیلت در کرج
   در این مقاله قصد داریم با کولر گازی، نحوه سرماسازی، انواع کولر گازی و مقایسه کولر گازی و آبی آشنا شویم

   کولر گازی

   کولر گازی یکی از سیستم‌های خنک کننده است زیرا به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد در این مقاله می‌خواهیم چگونگی سرما سازی انواع کولر گازی و مزایا و معایبش را نسبت به کولر آبی بازگو کنیم پس با ما همراه باشید
   در کولر گازی، همانند یخچال، از فرایند تبدیل گاز به مایع به وسیله افزایش فشار و در نتیجه تولید سرما که در اثر تبدیل مایع به گاز ایجاد می‌شود استفاده می‌شود
   این دستگاه عمدتاً از یک بخار کننده که وظیفه‌اش جذب گرمای هواست، یک کمپرسور که وظیفه‌اش افزایش دمای بخار ماده سرمازاست، یک کندانسور و یک دمنده تشکیل شده است. این دستگاه دارای مصرف بسیار بالای انرژی است

   انواع کولر گازی

   کولرهای گازی معمولاً در سه مدل ساخته می‌شوند:
   کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای
   کولرهای دو تکه (اسپلیت)
   کولر های پرتابل (قابل حمل)
   در کولرهای یک تکه ای یا پشت پنجره ای به ابعاد پنجره و کولر دقت کنید کولرهای یک تکه دیواری، یا پشت پنجره‌ای، خیلی متداول و مورد توجه می‌باشند و به آسانی در داخل قاب پنجره نصب می‌شود. ولی به علت نوع کمپرسور آن مصرف برق بیشتری نسبت به انواع دیگر آن دارد.
   ولی در کولرهای اسپلیت که دو تکه هستند در هنگام خرید به دستگاه خارجی و محل نصب آن و چگونگی اتصال آن‌ها به هم را هم مد نظر قرار دهید
   جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید
   4 32724912 - 32205993
   4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

  • نصب کولرگازی اسپیلت در کرج
   فروش کولرگازی اسپیلت در کرج

   سیستم‌های سرمایشی موجود در ایران و مصارف برق آن‌ها

   سیستم‌های سرمایشی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند در نقاط مختلف متفاوت می‌باشند. از جمله این سیستم‌ها که عمدتاً در مناطق جنوب و شمال کشور به علت آب و هوای گرم و مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، کولر گازی می‌باشد. حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی در فصل گرما از کولر های آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی خود استفاده می‌کنند. توان کولرهای آبی در حدود ۵۰۰ وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر ۲۰۰۰ وات است. کولرهای آبی در مناطقی که رطوبت هوا بالا است، مانند شمال و جنوب کشور از کارایی خوبی برخوردار نیستند، لذا در این مناطق از کولرهای گازی به طور گسترده استفاده می‌شود. لکن در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای استفاده از کولر آبی مساعد است، استفاده از کولر گازی اشتباه است. در مورد کولرهای آبی نیز می توانید با رعایت مواردی مثل سایه بان مناسب برای کولر و استفاده از دور کند به جای روشن و خاموش کردن های پی در پی و استفاده از دور تند می توانید مصرف برق این کولرها را تا حد قابل توجهی کاهش دهید. در ضمن تفاوت اصلی کولرهای گازی و آبی علاوه بر ساختار و نظام کاری آنها نبود ترموستات در سیستم کنترلی کولر آبی می باشد که بتواند زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط مدیریت کند که این خود عیب بزرگی محسوب می شود و سبب می شود تا در فصول گرم مثل تابستان به علت رشن ماندن کولر در تمامی ساعات شب سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از این نوع کولر شود که البته کولر گازی این مشکل را ندارد و خوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آبی قابل حل می باشد. مصرف بالای انرژی الکتریکی در کولرهای گازی، اهمیت بهینه سازی و کنترل مصرف انرژی الکتریکی را در این وسایل ایجاب می‌نماید. مقدار انرژی مصرفی در کولرهای گازی تابع عوامل مختلفی است که از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی الکتریکی کولرهای گازی می‌توان به محل نصب، سرویس و نگهداری مناسب و تناسب ظرفیت برودتی کولر با فضای مورد استفاده (از لحاظ مساحت، دما و رطوبت) اشاره نمود.
   مشاوره و کارشناسی رایگان:
   4 32724912 - 32205993
   4 09127695564 | 09364776801 | 09375272555

  کولر گازی | فروش، نصب، تعمیر، لوله کشی توکار در کرج، شارژ گاز


  انجام کلیه خدمات با ضمانت کولر گازی

پکیج ایران رادیاتور


نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در کرج


پکیج بوتان


نمایندگی پکیج بوتان در کرج


پکیج تاچی|tachi


نمایندگی پکیج تاچی|tachi در کرج


پکیج ایساتیس


نمایندگی پکیج ایساتیس در کرج


تماس باما

تاسیسات مرکزی گرمایشی و سرمایشی شعله آبی | کولرگازی اسپیلت
فروش کولرگازی اسپیلت در کرج، تعمیر کولرگازی اسپیلت در کرج، لوله کشی توکار کولرگازی اسپیلت

o کرج و شهرهای استان البرز
مهرشهر - جهانشهر - عظیمیه - گوهردشت - مهرویلا - گلشهر
4 32724912 - 32205993
4 09127695564
4 09364776801
4 09375272555
É کولرگازی اسپیلت

تاسیسات شعله آبی فروش کولرگازی اسپیلت در استان البرز،کرج, شامل خدمات
 • فروش کولرگازی اسپیلت
  • عیب یابی کولرگازی اسپیلت
  • رفع خطاهای سیستمی
  • تعمیر کولرگازی اسپیلت
تلفن تماس: 09127695564
آدرس وب سایت:
ساعات کاری: هر روز 9 صبح تا 9:30شب
5 stars - based on 5 reviews